DEALERS

Er zijn dealers die al jarenlang een vaste relatie hebben met ons bedrijf. Alle dealers profiteren van de nieuwe ontwikkelingen die, samen in overleg, tot stand komen.

Dealers worden verzocht bepaalde handelingen uit te voeren alvorens een nieuwe machine af te leveren. Dit bestaat uit een volledige inspectie voor aflevering om er zeker van te zijn dat de machine gebruiksklaar is. Alle personen die betrokken zijn bij het onderhoud en gebruik van de machine dienen bij de instructie van de gekochte machine aanwezig te zijn. De machines mogen alleen gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden door personen die ermee vertrouwd zijn en de veiligheidsprocedures goed kennen.

Hiernaast staan de dealers waar we mee samenwerken, kies links een land voor de adressen uit dat land.

Spring naar toolbar